top of page

סדנה להכנה רגשית לתקופת ההריון, הלידה והמעבר לאימהות, המועברת on-line. מותאמת לאימהות לילד ראשון, ולילדים נוספים. בסדנה נעבוד בשילוב כלים פסיכולוגיים, ובפלייבק טיפולי. 

הסדנה הקרובה תיפתח ב-11.08.20, יום שלישי. 20:30-22:00. ותתקיים לאורך ארבעה מפגשים עוקבים. 

עלות כל המפגשים- 350 ש״ח. 

Giving a Speech

כלים להתמודדות אישית עם חרדה חברתית

פרטים בקרוב

bottom of page